TA-KE SASHIMI

TA-KE SUSHI SAINT JOHN

Regular price $58.00

assorted arrangement of sashimi