TA-KE SASHIMI

TA-KE SUSHI SAINT JOHN

Regular price $50.00

assorted arrangement of sashimi